Thủ thuật Excel 2013 | #06 – Xử lý chuỗi nâng cao Text to Columns trong Excel 2013

Bạn đã bao giờ nghe thông tin được lưu ở dạng *.CSV (comma-separated values, giá trị được ngăn cách bởi dấu phảy)?
Nó thực ra là simple text thôi, mở bằng excel được. Nó được hiển thị các text theo cột như grid, nhưng thực chất bên trong là text. Vì nó nhỏ nhẹ nên hay được sử dụng để lưu các thông tin dạng bảng gửi qua mạng.

Đối với dân Excel hay anh em làm YTB hay tìm Keyword thì dạng này thường gặp. Làm thế nào để tách riêng thông tin ra thành bảng với từng cột riêng biệt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here